Sivuston käyttöehdot

Käyttämällä sivustoamme sitoudut näihin käyttöehtoihin, joita sovelletaan bluelagoon.fi -verkkosivustoon sekä niiden käyttöön. Sivustoa ei voi käyttää ilman näiden ehtojen hyväksymistä.

1. Blue Lagoon omistaa kaikki tekijänoikeudet

sekä muut mahdolliset immateriaalioikeudet kaikkeen sivustolla julkaistuun aineistoon,
sisältöihin, konseptoituihin palveluihin sekä mahdollisiin muihin materiaaleihin, jotka Blue
Lagoon on luonut ja näin ollen omistaa.

 • Materiaaleja ja aineistoja ei saa hyödyntää millään tavalla ilman sivuston ylläpitäjän erillistä ja kirjallista lupaa eikä niitä saa luovuttaa kolmansien käyttöön.
 • Hyödyntäminen käsittää sisällön kopioinnin, tallentamisen ja kaikenlaisen kaupallisen hyödyntämisen.
 • Mikäli immateriaalioikeudet kuuluvat joltain osin kolmannelle, sivuston ylläpitäjällä on näihin aineistoihin käyttöluvat tai käyttöoikeudet.

2. Palvelu tarjotaan aina sellaisenaan.

 • Blue Lagoon ei takaa sivuston virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimivuutta.
 • Sivusto on laadittu huolellisesti, hyvien tapojen ja lain mukaisesti.
 • Sivustoa ja sen sisältöä pyritään päivittämään aina tarvittaessa, mutta Blue Lagoon ei takaa sivuston tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Sivustolla esitetyt tiedot, sisältö, materiaali tai artikkelit eivät muodosta minkäänlaista virallista neuvontaa tai kannanottoja yksittäistilanteisiin. Sivuilla annetut tiedot täytyy aina muokata ja soveltaa yksittäistilanteisiin täysin käyttäjän omalla vastuulla. Blue Lagoon suosittelee sivuston käyttäjiä olemaan aina yhteydessä asiantuntijaan saadakseen neuvontaa yksittäistilanteisiin.

3. Blue Lagoonilla on oikeus milloin tahansa

 • tehdä muutoksia hintoihinsa, palveluihinsa sekä niiden käyttömahdollisuuksiin.
 • muuttaa sivustoa, sen sisältöä, sen toimintaa, palveluita ja sen käyttöehtoja.
 • lopettaa sivuston ylläpito tai rajoittaa sivuston käyttöä.
 • estää sellainen palvelun käyttö tai muut toimet, jotka loukkaavat lakia, hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia tai ovat muuten tämän sopimuksen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista.

4. Blue Lagoon ei vastaa 

 • mistään käyttäjälle aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua alustaan tai Palveluun liittyvästä väärästä, puutteellisesta, moniselitteisestä tai tulkinnanalaisesta tiedosta tai niiden käytöstä.
 • käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sivuston tai sen tietojen käytöstä tai sivuston mahdollisista toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista, katkoksista tai linkeistä.
 • kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin sivustolla, eikä sivustolla sijaitsevien tai esitettyjen linkkien kautta
  saatavilla olevista sivustoista tai niillä olevista tiedoista.
 • sivuston toimivuudesta, sisältöön liittyvistä tiedoista tai muista viesteistä tai materiaaleista eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat sivuston käytön yhteydessä kolmansille osapuolille.
 • laitteiden tai yhteyksien hankinnasta, niiden toimivuudesta tai asianmukaisesta suojaamisesta eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.

5. Käyttäjä vastaa

 • sen kautta ja sen tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta Blue Lagoonille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
 • siitä, ettei se toimi millään tavalla, joka aiheuttaisi ilmeistä haittaa Blue Lagoonille, sen käyttäjille tai vaikuttaisi muiden mahdollisuuksiin käyttää palvelua.
 • siitä, ettei se toimi millään tavalla, jonka johdosta palvelu kuormittuisi, vahingoittuisi, lakkaisi toimimasta tai alkaisi toimia tavalla, jonka johdosta palvelun
  verkko, tietoturva tai tietosuoja vaarantuisi.